Potencjalny pracodawca

innovation-770792__340Przygotuj się to właściwie pierwszy i najważniejszy krok. Zacznij od dokładnej analizy swoich potrzeb, zainteresowań, kwalifikacji. Daj szansę sobie aby poznać samego siebie, bo jeśli tego nie zrobisz to, tracisz czas sądząc, że Twój potencjalny pracodawca będzie inwestować swój czas by poznać ciebie. Jeśli uważasz, że sam nie wiesz co tak naprawdę chciałbyś robić w życiu, do czego się nadajesz, co cię kręci i na jakim polu możesz osiągać sukcesy, zgłoś się do konsultanta w biurze doradztwa zawodowego. Na podstawie specjalistycznych testów psycholodzy nakreślą twój profil predyspozycji zawodowych Zastanów się również czego tak naprawdę oczekujesz od swojej przyszłej pracy i pracodawcy, co chciałbyś osiągnąć pracując w konkretnej firmie, do czego się nadajesz a zwłaszcza co sprawia Ci przyjemność. Jeśli stwierdzisz, że chcesz pracować w jakiejś dziedzinie, ale nie masz jeszcze odpowiednich umiejętności, kwalifikacji czy doświadczenie to nie wysyłaj swojego życiorysu. Zaoszczędzisz swój czas i późniejsze rozczarowanie: swoje i pracodawcy. Pomyśl o tym, że wszystko to, co zrobiłeś do tej pory w swoim życiu, nawet te najmniejsze i wydawałoby się, najmniej istotne drobiazgi, wzbogacają twoje doświadczenie i mogą okazać się bardzo przydatne w przyszłości, a tym samym podbudują zaufanie i szacunek do samego siebie.   Pracodawca, borykający się z problemami finansowymi swojej firmy (spadkiem obrotów, utratą płynności finansowej) ma możliwość tymczasowego zawieszenia przepisów prawa pracy. Działanie takie nie jest jednak zależne wyłącznie od woli przedsiębiorcy – musi on wcześniej uzyskać zgodę zatrudnianych przez siebie pracowników.  Decyzja pracowników jest kluczowa, bowiem zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2005 r., sytuacja finansowa pracodawcy nie podlega kontroli sądu. Brakuje więc jakiejkolwiek kontroli zewnętrznej.  Zatem ostateczna decyzja o tym, że prawo pracy zostaje zawieszone, zależy od porozumienia pracodawcy ze związkami zawodowymi lub – w razie ich braku – z przedstawicielami wyznaczonymi przez pracowników.  Jak już zostało wspomniane, zawieszenie prawa pracy może mieć wyłącznie tymczasowy charakter. Wymiar czasowy zawieszenia regulowany jest przepisami kodeksu prawa pracy i wynosi obecnie maksymalnie 3 lata.  Pracodawca nie może zawiesić w drodze porozumienia przepisów kodeksu pracy oraz innych ustaw i rozporządzeń wydanych na podstawie tegoż kodeksu. Zawieszenie dotyczy jedynie wewnątrzzakładowych przepisów, np. regulaminu pracy, układu zborowego etc.  Zawieszenie przepisów prawa pracy niezwłocznie musi zostać przez pracodawcę zgłoszone do Państwowej Inspekcji Pracy we właściwym okręgu. Jest to jedynie przekazanie informacji, a nie prośba o pozwolenie.  Co daje pracodawcy zawieszenie przepisów? Prawo pracy mówi, iż pracodawca nie musi wręczać pracownikom wypowiedzeń zmieniających, mimo że dochodzi do pogorszenia ich warunków zatrudnienia. Zawieszenie dotyczy również pracowników chronionych czyli np. pracownic w ciąży, pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich oraz tych w wieku przedemerytalnym. Pracodawca nie musi wówczas dokonywać wypowiedzeń zmieniających lub zawierać porozumień zmieniających z pracownikami, którym zmienia warunki pracy i płacy.